Przebudowa wysokoparam. sieci ciepł. od węzła przy ulicy Legionów do komory ciepł. przy SWC Jagiellońska w Czechowicach-Dziedzicach–etap I oraz na odc. od SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istn. rurociągami 2 x DN400/520 przy ul. Sobieskiego etap II

Dnia 31 lipca 2018r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy istniejącej magistralnej sieci ciepłowniczej w dwóch etapach:

  • I etap obejmuje wymianę preizolowanej 2 x DN350 i kanałowej 2 x DN500 mm sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2 x DN350/520 mm na odcinku od węzła zaworowego przy ul. Legionów do komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska długości około 169,5 m.
  • II etap obejmuje wymianę kanałowej 2 x DN500 mm sieci ciepłowniczej na rurociągi preizolowane 2 x DN350/520 mm na odcinku od komory ciepłowniczej przy SWC ul. Jagiellońska do połączenia z istniejącymi rurociągami 2 x DN400/520 przy ul. Sobieskiego długości około 305,5 m.

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

  • Etap I do dnia 15 października 2018r.
  • Etap II do dnia 31 sierpnia 2019r.
footerwave
Skip to content