Przebudowa wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach

Dnia 25 czerwca 2018r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Sp. Jawna z Czechowic-Dziedzic przy ul. Kraszewskiego 33.

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie przebudowy wysokoparametrowej kanałowej sieci ciepłowniczej na odcinku C-D od ulicy Traugutta do budynku Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Dolnej 15 w Czechowicach-Dziedzicach.

Roboty budowlane będą wykonane w technologii rur preizolowanych.

Zamówienie, zgodnie z zapisami umowy ma zostać wykonane do 31 sierpnia 2018r.

footerwave
Skip to content