Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonawcą przedmiotowych robót jest firma BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Kraszewskiego 33 w Czechowicach Dziedzicach.

 

Zgodnie z zapisami umowy cały zakres robót ma zostać wykonany do końca m-ca sierpnia 2016r.

 

W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi nie powinny występować utrudnienia w ruchu drogowym.

footerwave
Skip to content