Planowane przetargi

w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2"

Planowany harmonogram ogłaszania przetargów

Numer Kontraktu Nazwa Kontraktu Ogłoszenie przetargu
Kontrakt I Budowa instalacji do podczyszczania wód deszczowych przed zrzutem do odbiorników powierzchniowych na końcówkach kanalizacji deszczowej po jej adaptacji z kanalizacji ogólnospławnej 2021 r.
footerwave
Skip to content