Rozstrzygnięte przetargi

w ramach projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice-etap 2"

Wykaz rozstrzygniętych przetargów

Nr kontraktu Nazwa Kontraktu Rozstrzygnięcie przetargu
Kontrakt II Informacja i promocja (Informacja i promocja projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice etap 2” 2017 r.
Kontrakt III Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg cz. 1 i 3 2018 r.
Kontrakt III Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Północ cz.2 2019 r.
Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe cz.1 i 2  2019 r.
Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic-Dziedzic – Południe cz. 3.1, cz.3.2, cz.3.3 2019 r.
Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic – Południe. Część 3.3 (podzadanie 9) 2023 r.
Kontrakt V Zabudowa agregatu prądotwórczego kogeneracyjnego o mocy około 200 kW 2017 r.
Kontrakt VI Budowa garażu 2018 r.
Kontrakt VII Zakup specjalistycznego sprzętu dla celów obsługi zbiorczego systemu odprowadzania ścieków 2018 r.
Kontrakt VIII Zakup korelatora cyfrowego 2017 r.
footerwave
Skip to content