O nas

Informacje o naszym przedsiębiorstwie

Dane Spółki

Nazwa: Spółka prowadzi działalność pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót firmy: PIM Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice

KRS: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000110057.

REGON: 072686984

NIP: 652-16-07-392

Kapitał: 52 924 000,00  zł

 

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. jest Spółką prawa handlowego z 95,78 % udziałem gminy Czechowice-Dziedzice i 4,22 % udziałem gminy Goczałkowice-Zdrój.
Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego – Zakładu Usług Komunalnych w dn. 15.12.2000 r.

Władze Spółki

ORGANY I OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Czechowice-Dziedzice – 95,78% udziałów

Gmina Goczałkowice – 4,22% udziałów

Rada Nadzorcza

Andrzej Chanek – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Maria Ożarowska – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Irena Hess – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Grzegorz Kotowicz – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Zarząd

Piotr Herczek – PREZES ZARZĄDU – Dyrektor Naczelny

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest:

  • dystrybucja wody, eksploatacja sieci wodociągowych,
  • odbiór ścieków, eksploatacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
  • dystrybucja i obrót ciepłem, eksploatacja sieci ciepłowniczych,
  • usługi laboratoryjne obejmujące badanie ścieków, osadów ściekowych i wody,
  • wytwarzanie paliw gazowych,
  • wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną,
  • wydawanie warunków technicznych podłączeń do sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej z zakresu działalności ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
footerwave
Skip to content