Regulamin serwisu www

Postanowienia ogólne

  • Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., zwane dalej „PIM Sp. z o.o.”, prowadzi i administruje serwisem internetowym dostępnym pod adresem www.pim.czechowice-dziedzice.pl, zwanym dalej „Serwisem”.
  • Serwis udostępniany jest osobom z niego korzystającym, zwanym dalej „Użytkownikami Serwisu”.
  • Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
  • Serwis nie udostępnia rejestracji użytkowników.

 

Odpowiedzialność

  • PIM Sp. z o.o. nie udziela gwarancji co do przydatności treści informacji zamieszczanych w Serwisie, w szczególności dla określonych działań Użytkowników Serwisu oraz ich dokładności, zupełności, aktualności.
  • PIM Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji zamieszczonych w Serwisie, ponosi wyłącznie Użytkownik Serwisu.
  • PIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez PIM Sp. z o.o. terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.
  • PIM Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie Serwisu.
footerwave
Skip to content