Dział Cieplny – wnioski i formularze

Wydawanie warunków oraz uzgodnień technicznych związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Nazwa
Wniosek o wykonanie uzgodnień (IK-11)
2721 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej (IK-17)
2666 razy pobrano
12 listopada 2020
Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży oraz przesyłania i dystrybucji ciepła (IK-18)
1517 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Zapytanie o możliwość przyłączenia do sieci ciepłowniczej (IK-23)
1555 razy pobrano
12 listopada 2020
Wniosek o zmianę mocy zamówionej (IK-24)
1568 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o rozwiązanie umowy na sprzedaż oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła (IK-25)
2135 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o rozpoczęcie lub przerwanie dostaw ciepła (IK-26)
1660 razy pobrano
11 kwietnia 2024
    footerwave
    Skip to content