Sieć ciepłownicza

Zaopatrzenie w ciepło miasta Czechowice-Dziedzice

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zaopatrywania w ciepło miasta Czechowice-Dziedzice na podstawie udzielonych koncesji na obrót ciepłem oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 18 stycznia 1999 r. na okres od 15 stycznia 1999 r. do 15 stycznia 2009 r.. Prezes URE decyzjami z dnia 5 grudnia 2017 r. przedłużył okres ważności w/w decyzji do dnia 15 stycznia 2029 r.

 

 

 

SYSTEM CIEPŁOWNICZY

System ciepłowniczy w Czechowicach-Dziedzicach obejmuje źródła ciepła oraz sieci ciepłownicze wodne.
Źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Czechowic-Dziedzic jest Tauron Ciepło Sp. z o.o. – ZW Bielsko-Biała Elektrociepłownia ?Bielsko-Północ? zlokalizowana w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 243 a.

 

Sieci ciepłownicze wodne obejmują:

a) magistrale wysokoparametrowe
b) sieci niskoparametrowe

Sieciami wodnymi wysokich i niskich parametrów przesyłana jest woda gorąca o temperaturze regulowanej, w zależności od warunków meteorologicznych.

 

 

 

KONTROLA PRACY SIECI I WĘZŁÓW CIEPŁOWNICZYCH

W Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. funkcjonuje system monitorowania i kontroli pracy źródła EC-2 Bielsko-Północ oraz grupowych węzłów ciepła ze stanowiska dyspozytorskiego obsługiwanego w sposób ciągły tj. 24 h/dobę.

Obsługa dyspozytorni prowadzi na bieżące monitorowanie parametrów pracy źródła i grupowych węzłów ciepła, które są rejestrowane i archiwizowane, co umożliwia przeprowadzenie analiz pracy źródła ciepła, sieci ciepłowniczych i grupowych węzłów ciepła.

footerwave
Skip to content