Laboratorium

prowadzone przez PIM Sp. z o.o.

Laboratorium Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. funkcjonuje od 1994 roku i realizuje badania ścieków surowych i oczyszczonych, osadów ściekowych, wód powierzchniowych oraz osadu z komór napowietrzania oczyszczalni ścieków. Rocznie wykonujemy około 4000 analiz.
W 2006 roku wdrożyliśmy system zarządzania zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i obecnie posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 831 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badań ścieków i poboru prób.

W czerwcu 2019 r. Laboratorium w trakcie auditu PCA potwierdziło kompetencje w odniesieniu do wymagań nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie posiadanej akredytacji oraz w obszarze badań z zakresu posiadanej akredytacji.

Akredytacja jest obiektywnym dowodem na to, że laboratorium prowadzi swoją działalność zgodnie z najlepszą praktyką, posiadanie akredytacji podnosi wiarygodność wyników z badań, świadczy o wysokiej jakości usług oraz kompetencji personelu.

Laboratorium prowadząc działalność w obszarze regulowanym prawem stosuje referencyjne metody badań w badaniach ścieków i wód powierzchniowych.
Analizy wykonywane są w Laboratorium przez wykwalifikowany i doświadczony personel. Czas oczekiwania klienta na wyniki to w zależności od rodzaju badania od jednego do siedmiu dni. Posiadamy nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze produkcji między innymi firm Dr Lange, HACH, Milipore, WTW. Regularnie uczestniczymy w porównaniach międzylaboratoryjnych.

 

Oferujemy nasze usługi po konkurencyjnych cenach, a dodatkowo stali klienci mogą liczyć na uzyskanie korzystnych rabatów.

footerwave
Skip to content