Dla Klienta – woda i kanalizacja

Klienci usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Biuro Obsługi Klienta

Dane kontaktowe

ul. Szarych Szeregów 2

43-502 Czechowice-Dziedzice

tel. 32 215 43 40

email: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta

poniedziałek, wtorek, środa: 7:00 - 15:00

czwartek: 7:00 - 17:00

piątek: 7:00 - 13:00

Kasa PIM i PWiK

poniedziałek, wtorek, środa: 8:00-11:00 i 12:00-14:30

czwartek: 8:00-11:00 i 12:00-16:00

piątek: 7:30-11:30

Biuro Obsługi Klienta prowadzą:

Dane kontaktowe:

tel. 32 215 43 40, 32 215 29 56

email: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl

Dziennik Podawczy zajmuje się sprawami z zakresu:

 • przyjmowania korespondencji przychodzącej do Spółki,
 • bieżącego informowania klientów o możliwościach, sposobie i terminie załatwienia sprawy,

Dane kontaktowe:

tel. 32 215 43 40 wew. 141 i 142 – umowy, faktury, rozliczenia (woda, ścieki, pozostałe usługi)

tel. 32 215 43 40 wew. 170 – umowy, faktury, rozliczenia (ciepło)

tel. 32 215 43 40 wew. 143 – windykacja należności i rozrachunki

tel. 32 215 43 40 wew. 140 – Kierownik Działu

email: sprzedaz@pim.czechowice-dziedzice.pl

Dział Sprzedaży i Umów zajmuje się sprawami z zakresu:

Umów

 • zawieranie umów z Odbiorcami na dostarczanie wody i odbiór ścieków
 • zawieranie umów z Odbiorcami na przesyłanie oraz sprzedaż ciepła
 • pozostałe umowy

Faktur

 • wystawianie faktur i korekt za dostarczaną wodę, odbiór ścieków, przesyłanie oraz sprzedaż ciepła, pozostałe usługi,
 • przyjmowanie drogą e-mailową lub telefonicznych zgłoszeń dotyczących odczytu wodomierzy

Rozrachunków

 • informacje dotyczące rozliczania należności za świadczone usługi

Dane kontaktowe:

tel. 32 215 43 40 wew. 151, 152 - dokumentacja techniczna i odbiory (woda, ścieki, pozostałe usługi)

tel. 32 215 29 56 wew. 150 - Kierownik Działu

tel. 32 215 43 40 wew. 151, 152 - dokumentacja techniczna i odbiory (ciepło)

tel. 32 215 43 40 wew. 240 - Kierownik Działu (ciepło)

email: techniczny@pim.czechowice-dziedzice.pl

Dział Technicznej Obsługi Klienta zajmuje się sprawami z zakresu:

 • przyjmowania wniosków dotyczących nowych podłączeń do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • uzgadniania lokalizacji
 • wydawania warunków technicznych przyłączy
 • uzgadniania dokumentacji projektowej
 • odbioru i nadzoru technicznego przyłączy do sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
 • uzgadniania dokumentacji technicznej w zakresie prowadzonej działalności,
 • nadzorów branżowych.

Nasze sieci

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna

Oczyszczalnia ścieków

Zobacz również

Jakość wody

Aktualne parametry naszej wody

Woda dostarczana przez PIM Sp. z o.o. spełnia wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Twardość wody

Zakres wartości twardości ogólnej wody dostarczanej przez AQUA S.A.

Twardość wody którą pijemy, zależy od zawartości związków wapnia i magnezu. Dawniej była określana jako...

Coś o wodzie

Czy wiesz, że?

Czy wiesz, że: woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak w większości woda słona, głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są...

Ekologiczne ciekawostki

Czy wiesz, że?

Rzucona w lesie butelka plastykowa rozłoży się w ziemi po 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach. Jeżeli każdy z nas wyrzuci na...

footerwave
Skip to content