Cennik usług dodatkowych

Wysokość cen i opłat za świadczone usługi dodatkowe

POZOSTAŁE CENY I OPŁATY

W rozliczeniu usług świadczonych przez PIM Sp. z o.o. polecamy korzystanie z faktur elektronicznych zamiast tradycyjnych faktur papierowych -> e-faktura

CENNIK – USŁUGI OGÓLNE  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
Uzgodnienie lokalizacji / aktualizacja mapy
format A4 szt. 80,00 zł 23% 98,40 zł
format A3 szt. 100,00 zł 23% 123,00 zł
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt. 100,00 zł 8,00% 108,00 zł
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego szt. 120,00 zł 8,00% 129,60 zł
Pełnienie nadzoru branżowego opłata jednorazowa 300,00 zł 23,00% 369,00 zł
CENNIK – USŁUGI WODA-ŚCIEKI  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
PODLICZNIK – WODOMIERZ DO POBORU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
Wydanie warunków technicznych zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej szt. 70,00 zł 8,00% 75,60 zł
Odbiór podlicznika dla wody bezpowrotnie zużytej szt. 120,00 zł 8,00% 129,60 zł
Plombowanie wodomierza do poboru wody bezpowrotnie zużytej przy jego ponownej legalizacji szt. 70,00 zł 8,00% 75,60 zł
Ponowne plombowanie wodomierza do poboru wody bezpowrotnie zużytej w przypadku zawinionym przez odbiorcę szt. 250,00 zł 8,00% 270,00 zł
 
WINDYKACJA
Odcięcie dostaw wody oraz ponowne wznowienie usługi szt. 500,00 zł 8,00% 540,00 zł
Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego oraz przywrócenie dostawy wody szt. 3 000,00 zł 8,00% 3 240,00 zł
Zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego oraz przywrócenie odbioru ścieków szt. 1 500,00 zł 8,00% 1 620,00 zł
 
GOSPODARKA WODOMIERZOWA
Wymiana zaworów w węźle wodomierzowym uszkodzonych z winy odbiorcy wody szt. 400,00 zł 8,00% 432,00 zł
Wymiana uszkodzonego wodomierza z modułem z winy odbiorcy DN15, DN 20 szt. 500,00 zł 8,00% 540,00 zł
Wymiana uszkodzonego wodomierza z modułem z winy odbiorcy od DN 25 do DN 40 szt. 800,00 zł 8,00% 864,00 zł
Wymiana uszkodzonego modułu radiowego na wodomierzu z winy odbiorcy szt. 270,00 zł 8,00% 291,60 zł
Wymiana wodomierza z modułem na wniosek odbiorcy wody DN 15, DN 20 szt. 400,00 zł 8,00% 432,00 zł
Wymiana wodomierza z modułem na wniosek odbiorcy wody DN 25, DN 40 szt. 700,00 zł 8,00% 756,00 zł
Ekspertyza metrologiczna wskazań wodomierza w przypadku gdy spełnia wymogi metrologiczne szt. 500,00 zł 8,00% 540,00 zł
Plombowanie licznika głównego po zerwanej plombie przez odbiorcę po uprzednim uzgodnieniu szt. 70,00 zł 8,00% 75,60 zł
Ponowne plombowanie licznika w przypadku zawinionym przez odbiorcę szt. 300,00 zł 8,00% 324,00 zł

CENNIK – USŁUGI CIEPŁO  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
WNIOSKI TECHNICZNE
Na wniosek odbiorcy dodatkowe przerwanie dostarczania ciepła (dla każdego obiektu) szt. 300,00zł 23,00% 369,00 zł
Na wniosek odbiorcy dodatkowe wznowienie dostarczania ciepła (dla każdego obiektu) szt. 300,00 zł 23,00% 369,00 zł
Na wniosek odbiorcy spuszczenie nośnika ciepła z przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych*
*plus opłata za nośnik zgodnie z obowiązująca Taryfą
szt. 200,00 zł 23,00% 246,00 zł
Na wniosek odbiorcy napełnienie i uzupełnienie nośnikiem ciepła przyłączy lub urządzeń i instalacji odbiorczych*
*plus opłata za nośnik zgodnie z obowiązująca Taryfą
szt. 200,00 zł 23,00% 246,00 zł
Regulacja parametrów dostawy ciepła na wniosek odbiorcy w sytuacjach innych niż określone w umowie sprzedaży ciepła (zmiana parametrów krzywej grzania, zmiana nastaw temperatury CWU, regulacja przepływu po zmianie mocy zamówionej itp.) szt. 200,00 zł 23,00% 246,00 zł
Ekspertyza metrologiczna prawidłowości wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego w przypadku gdy spełnia wymogi metrologiczne szt. 500,00 zł 23,00% 615,00 zł
Samowolne zerwanie lub naruszenie plomb na urządzeniach ciepłowniczych szt. 1000,00 zł 23,00% 1230,00 zł
Samowolny demontaż całości lub fragmentów układu pomiarowo-rozliczeniowego szt. 3000,00 zł 23,00% 3690,00 zł
 
WINDYKACJA
Odcięcie dostaw ciepła oraz ponowne wznowienie usługi szt. 3000,00 zł 23,00% 3690,00 zł

CENNIK – USŁUGI BECZKOWOZY  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
Opłata za wydanie karty CHIP do stacji zlewnej FEKO szt. 70,00 zł 23,00% 86,10 zł
         
Ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych dowożone z terenu gminy Czechowice-Dziedzice m3 14,00 zł 8% 15,12 zł
Ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych dowożone spoza terenu gminy Czechowice-Dziedzice m3 18,00 zł 8% 19,44 zł
Ścieki bytowe z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone z terenu gminy Czechowice-Dziedzice m3 17,00 zł 8% 18,36 zł
Ścieki przemysłowe ze zbiorników bezodpływowych Ceny ustalane są indywidualnie dla każdej firmy
footerwave
Skip to content