Aktualne taryfy i cenniki

dla Klientów usług wodociągowych lub kanalizacyjnych

TARYFA CZECHOWICE-DZIEDZICE - WODA

Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WG1 16,00 17,28 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WG2 9,00 9,72 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WGe1 3,00 3,24 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WGe2 2,50 2,70 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WB 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WBe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WP 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WPe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

TARYFA CZECHOWICE-DZIEDZICE - KANALIZACJA

Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:

Grupa obejmuje Odbiorców odprowadzających ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,75 12,69 zł/m3

 

* Na podstawie Uchwały nr LI/609/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 czerwca 2022 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.08.2022r. do 31.12.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,59 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków. Cena po uwzględnieniu dopłaty: 12,58-1,59=10,99 zł/1modprowadzanych ścieków.

** Na podstawie Uchwały nr LVII/680/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,09 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

*** Na podstawie Uchwały nr LXXIII/861/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,59 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

**** Na podstawie Uchwały nr LXXIV/873/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 stycznia 2024 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.02.2024 r. do 31.05.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,09 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

Cena po uwzględnieniu dopłaty wyniesie:

 • od   1.01.2023 do 21.05.2023 r. – 12,58-1,09=11,49 zł/1modprowadzanych ścieków,
 • od 22.05.2023 do 31.12.2023 r. – 12,69-1,09=11,60 zł/1modprowadzanych ścieków.
 • od 01.01.2024 do 31.01.2024 r. – 12,69-1,59=11,10 zł/1modprowadzanych ścieków.
 • od 01.02.2024 do 31.05.2024 r. – 12,69-1,09=11,60 zł/1modprowadzanych ścieków.
 •  
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc KG1 16,00 17,28 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące KG2 9,00 9,72 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc KGe1 3,00 3,24 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące KGe2 2,50 2,70 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody  WKG 0,50 0,54 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe odprowadzający ścieki zwiazane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,75 12,69 zł/m3

* Na podstawie Uchwały nr LI/609/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 czerwca 2022 r.  ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.08.2022r. do 31.12.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,59 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków. Cena po uwzględnieniu dopłaty: 12,58-1,59=10,99 zł/1modprowadzanych ścieków.

** Na podstawie Uchwały nr LVII/680/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,09 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

*** Na podstawie Uchwały nr LXXIII/861/23 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 19 grudnia 2023 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.01.2024 r. do 31.01.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,59 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

**** Na podstawie Uchwały nr LXXIV/873/24 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 23 stycznia 2024 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.02.2024 r. do 31.05.2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,09 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

Cena po uwzględnieniu dopłaty wyniesie:

 • od   1.01.2023 do 21.05.2023 r. – 12,58-1,09=11,49 zł/1modprowadzanych ścieków,
 • od 22.05.2023 do 31.12.2023 r. – 12,69-1,09=11,60 zł/1modprowadzanych ścieków.
 • od 01.01.2024 do 31.01.2024 r. – 12,69-1,59=11,10 zł/1modprowadzanych ścieków.
 • od 01.02.2024 do 31.05.2024 r. – 12,69-1,09=11,60 zł/1modprowadzanych ścieków.
 •  
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc KB 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc KBe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody  WKB 0,50 0,54 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców odprowadzający ścieki w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,75 12,69 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc KP 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc KPe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody  WKP 0,50 0,54 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

TARYFA GMINA JASIENICA - WODA

Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego
(woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 07.05.2021 do 6.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 7.05.2022 do 6.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 7.05.2023 do 6.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 07.05.2021 do 06.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WG1 16,00 17,28 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WG2 9,00 9,72 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WGe1 3,00 3,24 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WGe2 2,50 2,70 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywających wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych
(woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 07.05.2021 do 6.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 7.05.2022 do 6.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 7.05.2023 do 6.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 07.05.2021 do 06.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WB 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WBe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę w ramach prowadzonej działalności
(zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 07.05.2021 do 6.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 7.05.2022 do 6.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 7.05.2023 do 6.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 07.05.2021 do 06.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WP 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WPe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

PIM Sp. z o.o. informuje, że taryfa:

 • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzona Decyzją GL.RZT.70.56.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 22.05.2021-21.05.2024
 • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica, zatwierdzona Decyzją GL.RZT.70.57.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 07.05.2021-06.05.2024

 

Nazwa
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.56.2021 Czechowice-Dziedzice
1015 razy pobrano
24 maja 2021
Decyzja i taryfa GL.RZT.70.57.2021 Gmina Jasienica
947 razy pobrano
24 maja 2021
  footerwave
  Skip to content