Aktualne taryfy i cenniki

dla Klientów usług wodociągowych lub kanalizacyjnych

TARYFA CZECHOWICE-DZIEDZICE - WODA

Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WG1 16,00 17,28 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WG2 9,00 9,72 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WGe1 3,00 3,24 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WGe2 2,50 2,70 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WB 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WBe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WP 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WPe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

TARYFA CZECHOWICE-DZIEDZICE - KANALIZACJA

Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:

Grupa obejmuje Odbiorców odprowadzających ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,75 12,69 zł/m3

 

* Na podstawie Uchwały nr LI/609/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 czerwca 2022 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.08.2022r. do 31.12.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,59 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków. Cena po uwzględnieniu dopłaty: 12,58-1,59=10,99 zł/1modprowadzanych ścieków.

** Na podstawie Uchwały nr LVII/680/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,09 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

Cena po uwzględnieniu dopłaty wyniesie:

  • od   1.01.2023 do 21.05.2023 r. – 12,58-1,09=11,49 zł/1modprowadzanych ścieków,
  • od 22.05.2023 do 31.12.2023 r. – 12,69-1,09=11,60 zł/1modprowadzanych ścieków.
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc KG1 16,00 17,28 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące KG2 9,00 9,72 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc KGe1 3,00 3,24 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące KGe2 2,50 2,70 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody  WKG 0,50 0,54 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe odprowadzający ścieki zwiazane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,75 12,69 zł/m3

* Na podstawie Uchwały nr LI/609/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 28 czerwca 2022 r.  ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.08.2022r. do 31.12.2022r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,59 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków. Cena po uwzględnieniu dopłaty: 12,58-1,59=10,99 zł/1modprowadzanych ścieków.

** Na podstawie Uchwały nr LVII/680/22 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 20 grudnia 2022 r. ustalono dopłatę z budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla odbiorców usług obejmujących gospodarstwa domowe na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych, w wysokości 1,09 zł do 1m3 odprowadzonych ścieków.

Cena po uwzględnieniu dopłaty wyniesie:

  • od   1.01.2023 do 21.05.2023 r. – 12,58-1,09=11,49 zł/1modprowadzanych ścieków,
  • od 22.05.2023 do 31.12.2023 r. – 12,69-1,09=11,60 zł/1modprowadzanych ścieków.
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc KB 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc KBe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody  WKB 0,50 0,54 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców odprowadzający ścieki w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2022 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 22.05.2022 do 21.05.2023 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,65 12,58 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 22.05.2023 do 21.05.2024 r.)
cena 1 m3 odprowadzonych ścieków 11,75 12,69 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 22.05.2021 do 21.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc KP 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc KPe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
wysokość opłaty dla klientów korzystających równocześnie z usług dostarczania wody  WKP 0,50 0,54 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

TARYFA GMINA JASIENICA - WODA

Wybierz odpowiednią Grupę Odbiorców:

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego
(woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 07.05.2021 do 6.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 7.05.2022 do 6.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 7.05.2023 do 6.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 07.05.2021 do 06.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WG1 16,00 17,28 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WG2 9,00 9,72 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WGe1 3,00 3,24 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
dwa miesiące WGe2 2,50 2,70 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców-przedstawicieli budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywających wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych
(woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 07.05.2021 do 6.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 7.05.2022 do 6.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 7.05.2023 do 6.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 07.05.2021 do 06.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WB 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WBe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

Grupa obejmuje Odbiorców zużywających wodę w ramach prowadzonej działalności
(zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)

Opis Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 12 miesiaca obowiązywania nowej taryfy (od 07.05.2021 do 6.05.2022 r.)
cena 1 m3 wody 6,70 7,24 zł/m3
w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy (od 7.05.2022 do 6.05.2023 r.)
cena 1 m3 wody 6,80 7,34 zł/m3
w okresie od 25 do 36 miesiaca obowiązywania nowej taryfy  (od 7.05.2023 do 6.05.2024 r.)
cena 1 m3 wody 6,90 7,45 zł/m3
Opis Symbol Taryfowy Grupy Cena netto Cena brutto z podatkiem VAT Jednostka miary
w okresie od 1 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy (od 07.05.2021 do 06.05.2024 r.)
Forma dystrybucji faktury Okres rozliczeniowy  odczytu  
f a k t u r a   
p a p i e r o w a
miesiąc WP 19,90 21,49 zł/m-c/jednostkę rozliczenia
f a k t u r a   
e l e k t r o n i c z n a
miesiąc WPe 2,75 2,97 zł/m-c/jednostkę rozliczenia

POZOSTAŁE CENY I OPŁATY

Usługa  J.m. Netto (zł) VAT Brutto(zł)
DOKUMENTACJA
uzgodnienie lokalizacji /
aktualizacja mapy
format A4 szt. 60,00 zł 23% 73,80 zł
format A3 szt. 80,00 zł 23% 98,40 zł
uzgodnienie dokumentacji
projektowej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
szt. 80,00
8,00% 86,40
uzgodnienie dokumentacji
projektowej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
szt. 100,00 zł 8,00% 108,00 zł
 
pełnienie nadzoru branżowego opłata jednorazowa 250,00 zł 23,00% 307,50 zł
 
GOSPODARKA WODOMIERZOWA
wymiana zaworów w węźle
wodomierzowym uszkodzonych z winy odbiorcy wody 
szt. 250,00 zł 8,00% 270,00 zł
wymiana uszkodzonego
wodomierza  z modułem z winy odbiorcy DN 20, DN 15 
szt. 350,00 zł 8,00% 378,00 zł
wymiana uszkodzonego
wodomierza  z modułem z winy odbiorcy  od DN 25 do DN 40 
szt. 500,00 zł 8,00% 540,00 zł
wymiana
uszkodzonego  modułu radiowego na wodomierzu z winy odbiorcy 
szt. 250,00 zł 8,00% 270,00 zł
wymiana wodomierza z
modułem na wniosek odbiorcy wody DN 15, DN 20 
szt. 350,00 zł 8,00% 378,00 zł
wymiana wodomierza z
modułem na wniosek odbiorcy wody większe od od DN 25 do DN 40 
szt. 500,00 zł 8,00% 540,00 zł
ekspertyza metrologiczna
wskazań wodomierza w przypadku gdy spełnia wymogi metrologiczne 
szt. 400,00 zł 8,00% 432,00 zł
plombowanie licznika
głównego po zerwanej plombie przez odbiorcę po uprzednim uzgodnieniu
szt. 60,00 zł 8,00% 64,80 zł
plombowanie licznika
głównego po zerwanej plombie przez odbiorcę bez uprzedniego uzgodnienia
szt. 200,00 zł 8,00% 216,00 zł
PODLICZNIK – WODOMIERZ DO POBORU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
wydanie warunków
technicznych zabudowy podlicznika wody bezpowrotnie zużytej
szt. 50,00 zł 8,00% 54,00 zł
odbiór podlicznika dla
wody bezpowrotnie zużytej 
szt. 100,00 zł 8,00% 108,00 zł
plombowanie wodomierza do
poboru wody bezpowrotnie zużytej 
szt. 50,00 zł 8,00% 54,00 zł
plombowanie wodomierza do
poboru wody bezpowrotnie zużytej  po zerwanej plombie przez odbiorcę bez uprzedniego
uzgodnienia
szt. 200,00 zł 8,00% 216,00 zł
WINDYKACJA
odcięcie dostaw wody oraz
ponowne wznowienie usługi 
szt. 300,00 zł 8,00% 324,00 zł
trwałe odcięcie przyłącza
wodociągowego oraz przywrócenie dostawy wody
szt. 2 500,00 zł 8,00% 2 700,00 zł
zamknięcie przyłącza
kanalizacyjnego  oraz przywrócenie odbioru ścieków
szt. 1 000,00 zł 8,00% 1 080,00 zł

 

  J.m. cenna netto Vat Brutto
Ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych dowożone z terenu gminy Czechowice-Dziedzice m3 14,00 zł 8% 15,12 zł
Ścieki bytowe ze zbiorników bezodpływowych dowożone spoza terenu gminy Czechowice-Dziedzice m3 18,00 zł 8% 19,44 zł
Ścieki bytowe z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone z terenu gminy Czechowice-Dziedzice m3 17,00 zł 8% 18,36 zł

 

Wysokość cen i opłat za przyjmowanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych – ścieki przemysłowe.

Ceny i opłaty ustalane są indywidualnie dla każdej firmy.

PIM Sp. z o.o. informuje, że taryfa:

  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice, zatwierdzona Decyzją GL.RZT.70.56.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 22.05.2021-21.05.2024
  • dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica, zatwierdzona Decyzją GL.RZT.70.57.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie/Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach obowiązuje od 07.05.2021-06.05.2024

 

footerwave
Skip to content