Dział Techniczny – wnioski i formularze

Przyjmowanie wniosków dotyczących nowych podłączeń do sieci wod-kan, wydawanie warunków technicznych,
uzgadnianie lokalizacji oraz dokumentacji technicznej. Nadzory techniczne i branżowe.

Nazwa
Oświadczenie Wykonawcy przyłączenia do sieci wod-kan (IK-15)
3538 razy pobrano
10 maja 2024
Wniosek o wydanie warunków technicznych na zamontowanie równoległego wodomierza (IK-12)
2814 razy pobrano
10 maja 2024
Wniosek o wydanie warunków technicznych opomiarowania ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej (IK-16)
2711 razy pobrano
10 maja 2024
Wniosek o wydanie warunków technicznych opomiarowania wody ze studni (IK-13)
2861 razy pobrano
10 maja 2024
Wniosek o wydanie warunków technicznych podlicznika wody bezpowrotnie zużytej (IK-14)
2946 razy pobrano
10 maja 2024
Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod-kan (IK-10)
4743 razy pobrano
10 maja 2024
Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości wody w sieci wodociągowej (IK-19)
3204 razy pobrano
22 maja 2024
Wniosek o wykonanie uzgodnień (IK-11)
2925 razy pobrano
10 maja 2024
Wniosek o zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi (IK-27)
2484 razy pobrano
22 maja 2024
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza (IK-41)
1851 razy pobrano
10 maja 2024
    footerwave
    Skip to content