Dokumenty do pobrania

dla Klientów usług wodociągowych lub kanalizacyjnych

Nazwa
Oświadczenie o wyborze okresu rozliczeniowego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (IK-42)
2318 razy pobrano
16 czerwca 2021
Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza (IK-41)
1545 razy pobrano
12 listopada 2020
OWU obowiązujące od 01_2020
1527 razy pobrano
31 stycznia 2020
Wniosek o rozwiązanie umowy ścieki-woda (IK-03)
1986 razy pobrano
16 czerwca 2021
Wniosek o zawarcie umowy ścieki-woda (IK-01)
2065 razy pobrano
16 czerwca 2021
Zgłoszenie zmiany danych w umowie (IK-02)
1852 razy pobrano
12 listopada 2020
Oświadczenie Inwestora o posiadanych zgodach na wejście w teren i lokalizację przewodu wodociągowego lub kanalizacyjnego (IK-31)
3691 razy pobrano
12 listopada 2020
Oświadczenie Inwestora o posiadanych zgodach na podłączenie budynku poprzez istniejące przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne (IK-30)
3382 razy pobrano
12 listopada 2020
Oświadczenie geodezyjnego wytyczenia trasy przyłącza wod-kan (IK-29)
2212 razy pobrano
12 listopada 2020
Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie nieczystości ciekłych (IK-28)
1979 razy pobrano
16 grudnia 2020
Wniosek o zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi (IK-27)
2148 razy pobrano
12 listopada 2020
Wniosek o zawarcie umowy ścieki-woda Wspólnoty (IK-22)
2270 razy pobrano
16 czerwca 2021
Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza (IK-21)
2262 razy pobrano
12 listopada 2020
Oświadczenie właściciela nieruchomości (IK-20)
1658 razy pobrano
12 listopada 2020
Wniosek o wydanie zaświadczenia o jakości wody w sieci wodociągowej (IK-19)
2686 razy pobrano
12 listopada 2020
Oświadczenie Wykonawcy włączenia do sieci wodociągowej istniejącego przyłącza (IK-16)
2187 razy pobrano
12 listopada 2020
Oświadczenie Wykonawcy przyłączenia do sieci wod-kan (IK-15)
2912 razy pobrano
3 kwietnia 2023
Wniosek o wydanie warunków technicznych podlicznika wody bezpowrotnie zużytej (IK-14)
2329 razy pobrano
3 kwietnia 2023
Wniosek o wydanie warunków technicznych opomiarowania wody ze studni (IK-13)
2335 razy pobrano
12 listopada 2020
Wniosek o wydanie warunków technicznych na zamontowanie równoległego wodomierza (IK-12)
2274 razy pobrano
12 listopada 2020
footerwave
Skip to content