Odczyty wodomierzy

WODA

Przedsiębiorstwo prowadzi rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w zależności od zakwalifikowania Odbiorców do odpowiedniej grupy:

Odbiorcy zużywający wodę wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego – woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.

 

Odczyty wodomierzy odbywają się drogą radiową po zakończeniu każdego miesiąca, a rozliczenie Odbiorcy następuje w okresach dwumiesięcznych, zgodnie ze strefą do jakiej są przypisani, bądź na wniosek Odbiorcy w okresach miesięcznych.

 

 

Strefa I – odbiorcy rozliczani po zakończeniu miesiąca nieparzystego

Miejscowość Ulica Numer
Bronów Azaliowa,Bławatków,Bronowska,Czyża, Gajowa, Kamieniecka, Kolorowa, Kopaniny, Łanowa, Międzyrzecka, Nadbrzeżna, Olchowa, Pod Polem, Poprzeczna, Rudzicka, Siedlacka, Stawowe Pole, Szafirowa, Woźniacka, Zalesie, Zarzeczna, Zbożowa wszystkie numery
Księdza Jana Kunza 1,3,5,7,7d,7f,8,9,11,12,13,14,14a,15,16,16k,16a,17,21
Czechowice – Dziedzice Mazańcowicka, Zaplecze, Potoczna, Rajska, Wałowa, Zajęcza, Zawodzie, Zbijowska, Żbika wszystkie numery
Landek Landek  
Ligota Barwna, Bielska, Bory, Bronowska, Burzej, Czechowicka, Czyżyków, Do Kanału, Dworska, Koło, Księdza Olejaka, Księża Grobel, Księżycowa, Lewandowa, Leszczynowa, Ligocka, Łabędzia, Mazańcowicka, Miła, Młynarska, Na Łuku, Na Wale, Nad Jasienicą, Nadrzeczna, Niska, Ochodzka, Orla, Pańska, Podlasek, Podwale, Polowa, Rakowa, Rębisko, Rolników, Rybacka, Sokoły, Spadzista, Stawiska, Śródrzeczna, Tartaczna, Wapienicka, Włościańska, Wodospadowa, Woleńska, Wolna, Wspólna, Wypoczynkowa, Zabrzeska, Zajęcza, Zawiście, Zawodzie, Żabia wszystkie numery
Długa 11,13,23,25,27,29,30
Mazańcowice Mazańcowice wszystkie numery
Międzyrzecze Dolne Międzyrzecze Dolne wszystkie numery
Rudzica Rudzica wszystkie numery

 

Strefa II – odbiorcy rozliczani po zakończeniu miesiąca parzystego

Miejscowość Ulica Numer
Bronów Błękitna, Graniczna, Miodowa, Pszczelarska wszystkie numery
Księdza Jana Kunza 22,23,25,27,30,30a,32,33,37,41
Ligota Cisowa, Cyprysowa, Grabowa, Graniczna, Gwieździsta, Jaworowa, Jemiołowa, Jesionowa, Korzeniowskiego, Mała, Miliardowicka, Modrzewiowa, Nad Potokiem, Nowy Świat, Ogrodników, Pod Lasem, Powstańców Śląskich, Przedszkolna, Ptasia, Slowików, Średna, Zaciszna, Zakątek, Zdrowa, Złocista wszystkie numery
Długa 1b,1c,2,3,3d
Zabrzeg Aleja Świętej Elżbiety, Błachuta, Bratków, Broniewskiego, Brzoskwiniowa, Czarnoleska, Czereśniowa, Do Zapory, Gazdy, Gilów, Gminna, Grzybowa, Iłownicka, Jabłoniowa, Jelenia, Jesienna, Jutrzenki, Klimesza, Kłosowa, Korfantego, Księdza Janoszka, Księdza Londzina, Księdza Wrzoła, Kwiatowa, Letnia, Lisia, Łąkowa, Maciejowicka, Majowa, Makowa, Miliardowicka, Morelowa, Mostowa, Mościska, Nadwiślańska, Objazdowa, Oblaska, Orzechowa, Owocowa, Ozaista, Pasieczna, Piwna, Pod Jazem, Południowa, Sienna, Sikorskiego, Skowronków, Spacerowa, Stadionowa, Struga, Śliwkowa, Świerklocz, Waryńskiego, Widna, Wieczorna, Winogronowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zakole, Zimowa, Ziołowa wszystkie numery

 

Faktury dostarczane są przez pracowników Przedsiębiorstwa, pocztę bądź drogą elektroniczną jeśli Odbiorca złożył taką dyspozycję.

 

Uwaga! Zgłoszenia wskazania wodomierza poprzez formularz dla wodomierzy z nakładką elektroniczną, nie będą uwzględniane w rozliczeniu.

Przedstawiciele budynków wielolokalowych, zarządców wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe zużywające wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

 

Odczyty wodomierzy jak i rozliczenie Odbiorców następuje po zakończeniu każdego miesiąca.

Faktury dostarczane są przez pracowników Przedsiębiorstwa, pocztę bądź drogą elektroniczną jeśli Odbiorca złożył taką dyspozycję.

 

Uwaga! Zgłoszenia wskazania wodomierza poprzez formularz dla wodomierzy z nakładką elektroniczną, nie będą uwzględniane w rozliczeniu.

Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje)

 

Odczyty wodomierzy jak i rozliczenie Odbiorców następuje po zakończeniu każdego miesiąca.

Faktury dostarczane są przez pracowników Przedsiębiorstwa, pocztę bądź drogą elektroniczną jeśli Odbiorca złożył taką dyspozycję.

 

Uwaga! Zgłoszenia wskazania wodomierza poprzez formularz dla wodomierzy z nakładką elektroniczną, nie będą uwzględniane w rozliczeniu.

KANALIZACJA

Przedsiębiorstwo prowadzi rozliczenia za zbiorowe odprowadzanie ścieków w zależności od zakwalifikowania Odbiorców do odpowiedniej grupy:

Odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

 

Uwaga! Dla Odbiorców, dla których Przedsiębiorstwo jednocześnie dostarcza wodę i odprowadza ścieki (głównie mieszkańcy sołectw) odczyty i rozliczenia odbywają się w takich samych terminach jak dla wody  – Informacja w zakładce Odczyty wodomierzy – Woda.

 

Wodomierze z nakładką radiową:

Odczyt wodomierzy dokonywany jest drogą radiową. Rozliczenia tej grupy Odbiorców odbywają się w okresach dwumiesięcznych lub na wniosek Odbiorcy w okresach miesięcznych.

 

Wodomierze bez nakładki radiowej:

Odczyty wodomierzy dokonywane są drogą tradycyjną przez pracownika przedsiębiorstwa. Rozliczenia tej grupy Odbiorców odbywają się przeciętnie w okresach dwumiesięcznych.

 

Faktury dostarczane są przez pracowników Przedsiębiorstwa, pocztą bądź drogą elektroniczną jeśli Odbiorca złożył taką dyspozycję.

 

Wodomierze na bezpowrotnie zużytą wodę (podliczniki ogrodowe):

Uwaga! Rozliczenie za podliczniki ogrodowe jest dokonywane na podstawie podawanych przez Odbiorcę wskazań.

Prosimy o podawanie odczytów bieżących,  do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.  Podany odczyt będzie podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym. Szczegółowy opis postępowania znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://pim-czdz.pl/wodomierz-na-wode-bezpowrotnie-zuzyta/

Przedstawiciele budynków wielolokalowych, zarządcy wspólnot lub spółdzielnie mieszkaniowe odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstw domowych (woda do picia, mycia, prania, gotowania itp.)

 

Rozliczanie Odbiorców następuje po zakończeniu każdego miesiąca.

Faktury dostarczane są przez pracowników Przedsiębiorstwa, pocztę bądź drogą elektroniczną jeśli Odbiorca złożył taką dyspozycję.

 

Wodomierze na bezpowrotnie zużytą wodę:

Uwaga! Rozliczenie za wodę bezpowrotnie zużytą jest dokonywane na podstawie podawanych przez Odbiorcę wskazań.

Prosimy o podawanie odczytów bieżących,  do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.  Podany odczyt będzie podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym. Szczegółowy opis postępowania znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://pim-czdz.pl/wodomierz-na-wode-bezpowrotnie-zuzyta/

Odbiorcy zużywający wodę w ramach prowadzonej działalności (zakłady usługowe, przemysłowe, instytucje).

 

Rozliczenie Odbiorców następuje po zakończeniu każdego miesiąca.

Faktury dostarczane są przez pracowników Przedsiębiorstwa, pocztę bądź drogą elektroniczną jeśli Odbiorca złożył taką dyspozycję.

 

Wodomierze na bezpowrotnie zużytą wodę:

Uwaga! Rozliczenie za wodę bezpowrotnie zużytą jest dokonywane na podstawie podawanych przez Odbiorcę wskazań.

Prosimy o podawanie odczytów bieżących,  do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.  Podany odczyt będzie podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym. Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy podliczników nie będzie podstawą do wystawienia faktury korygującej. Tym samym zużycia wodomierzy podliczników nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym zostaną rozliczone w kolejnym okresie obrachunkowym. Szczegółowy opis postępowania znajduje się na naszej stronie internetowej pod linkiem: https://pim-czdz.pl/wodomierz-na-wode-bezpowrotnie-zuzyta/

footerwave
Skip to content