Sieć kanalizacyjna

Zakres usług kanalizacyjnych obejmuje teren gminy Czechowice-Dziedzice i teren gminy Goczałkowice-Zdrój.

 

Długość sieci kanalizacyjnej z przyłączami eksploatowanej przez PIM Sp. z o.o. przed realizacją Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” wynosiła 70,8 km. W ramach realizacji Projektu została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej oparta na systemie grawitacyjno-tłocznym o długości 124,3 km wraz z 32 przepompowniami ścieków.

Technologia oczyszczania ścieków polega na oczyszczaniu mechaniczno-biologicznym ze zintegrowanym usuwaniem związków biogennych. Obecnie ilość powstającego osadu odwodnionego dobowo kształtuje się na poziomie 15,5 ton o średnim uwodnieniu 79 %.

Stopień redukcji zanieczyszczeń ścieków kształtuje się średnio na poziomie powyżej 95 %.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Iłownica.

footerwave
Skip to content