Sieć wodociągowa

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. eksploatuje sieci wodociągowe na terenie sołectw Bronów, Ligota, Zabrzeg oraz Podraja i Zbijowa w Czechowicach-Dziedzicach, dostarczając wodę ponad 9000 mieszkańcom. Woda dostarczana jest magistralą z ujęcia wody w Kobiernicach przez Spółkę Aqua w Bielsku-Białej.

Długość sieci wodociągowo-rozdzielczej oraz przyłączy wodociągowych eksploatowanych przez PIM Sp. z o.o. obecnie wynosi ok. 180 km.

System wodociągowy wyposażony jest w siedem komór pomiarowo-redukcyjnych, które pozwalają na pełny monitoring sieci dotyczący przepływu i ciśnienia. Zastosowane urządzenia w komorach, skutkują możliwością regulacji ciśnienia i lokalizacji wycieków wody w poszczególnych strefach.
Zabudowane komory redukcyjno-pomiarowe minimalizują czas wykrycia ewentualnych awarii oraz lokalizują zwiększony pobór wody na sieci wodociągowej dzięki zastosowanemu systemowi monitoringu. Całodobowy monitoring parametrów technicznych eksploatowanych sieci pozwala podejmować natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia awarii i tym samym ograniczać straty wody. Zastosowane zasuwy strefowe na wodociągach umożliwiają wyłączenia tylko remontowanych odcinków sieci.

Nasze Przedsiębiorstwo prowadzi działania inwestycyjne i remontowe, skierowane na wymianę sieci i przyłączy stalowych na PE, w celu poprawy całego systemu wodociągowego wszystkich sołectw. Przeprowadzane inwestycje pozwalają na ograniczenia awaryjności w dostawie wody naszym Odbiorcom. W ramach obowiązujących przepisów dokonujemy wymiany wodomierzy, którym kończy się okres legalizacji. Wodomierze podlegają wymianie co 5 lat.

footerwave
Skip to content