Przyjmowanie nieczystości ciekłych

ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków

Procedura przyjęcia nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej Oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Przyjęcie nieczystości ciekłych (ścieków bytowych lub ścieków przemysłowych), ze zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków realizowane jest w kilku etapach. Wszelkich szczegółów i pomocy na każdym etapie udziela Dział Oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

 1. 1
  1. Wystąpienie z wnioskiem o zapewnienie odbioru nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi.
 2. 2
  2. Sprawdzenie możliwości przyjęcia zadeklarowanej ilości nieczystości ciekłych
 3. 3
  3. Podpisanie umowy na odbiór nieczystości ciekłych
 1. 4
  4. Zrzut nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej.
footerwave
Skip to content