Zgłaszanie reklamacji

dla klientów usług ciepłowniczych

Reklamację usług świadczonych przez naszą Spółkę można przekazać osobiście, telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową.

Dane kontaktowe Centrum Obsługi Klienta znajdują się w menu KONTAKT.

Odbiorca usług, który składa reklamację, powinien wskazać przedmiot reklamacji, przedstawić okoliczności uzasadniające reklamację oraz wskazać lub dołączyć dokumenty lub inne dowody umożliwiające jej rozpatrzenie.

 

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty rejestracji zgłoszenia.

Szczegółowy tryb składania i załatwiania reklamacji określony jest w umowie.

footerwave
Skip to content