Komunikat dla mieszkańców – etap 2 Projektu

W związku z realizacją Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje, iż przedstawiciele firmyCONSEKO –SAFEGE S.A. z Krakowa, działając zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem, zbierają na terenie gminy Czechowice-Dziedzice od właścicieli nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia Oświadczeń

dotyczących projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Przedstawiciele firmy CONSEKO-SAFEGE S.A. posiadają wydane przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. imienne Pełnomocnictwa, które nie obejmują zawierania żadnych zobowiązań finansowych związanych z realizacją Projektu.

 

Działania te związane są z wykonaniem przez firmę CONSEKO-SAFEGE S.A. między innymi koncepcji przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla potrzeb przygotowania dokumentacji służącej wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego Wykonawcy projektu budowlanego.

footerwave
Skip to content