Dział Sprzedaży i Umów – wnioski i formularze

Obsługa umów związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków jak również dotyczących sprzedaży ciepła.
Wystawianie faktur oraz udzielanie informacji dotyczących rozliczania należności za świadczone usługi.

Nazwa
Zgoda e-faktura (IK-07)
3508 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Zmiana adres e-mail e-faktura (IK-08)
1739 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wycofanie zgody e-faktura (IK-09)
1934 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o zawarcie umowy sprzedaży oraz przesyłania i dystrybucji ciepła (IK-18)
1517 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Oświadczenie właściciela nieruchomości (IK-20)
1777 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Protokół zdawczo-odbiorczy stanu wodomierza (IK-21)
2490 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o zawarcie umowy ścieki-woda Wspólnoty (IK-22)
2385 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o zmianę mocy zamówionej (IK-24)
1568 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o rozwiązanie umowy na sprzedaż oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła (IK-25)
2135 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o rozpoczęcie lub przerwanie dostaw ciepła (IK-26)
1660 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o zawarcie umowy na przyjmowanie nieczystości ciekłych (IK-28)
2120 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Zgłoszenie zmiany danych w umowie (IK-02)
1985 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o zawarcie umowy ścieki-woda (IK-01)
2219 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek o rozwiązanie umowy ścieki-woda (IK-03)
2087 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Zgoda – przesyłanie powiadomień (IK-04)
1405 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Zmiana danych – powiadomienia (IK-05)
1011 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Wniosek wycofanie zgody na powiadomienia (IK-06)
1436 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Regulamin e-faktura
1482 razy pobrano
11 kwietnia 2024
OWU obowiązujące od 01_2020
1637 razy pobrano
11 kwietnia 2024
Oświadczenie o wyborze okresu rozliczeniowego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (IK-42)
2459 razy pobrano
11 kwietnia 2024
    footerwave
    Skip to content