Dział Sprzedaży i Umów – wnioski i formularze

Obsługa umów związanych z dostarczaniem wody i odbiorem ścieków jak również dotyczących sprzedaży ciepła.
Wystawianie faktur oraz udzielanie informacji dotyczących rozliczania należności za świadczone usługi.

UMOWY

WODA I KANALIZACJA

Nazwa
(IK-01) Umowy_wod-kan_wniosek o zawarcie umowy
2498 razy pobrano
10 lipca 2024
(IK-02) Umowy_wod-kan_wniosek o zmianę danych w umowie
2261 razy pobrano
10 lipca 2024
(IK-03) Umowy_wod-kan_wniosek o rozwiązanie umowy
2332 razy pobrano
10 lipca 2024
(IK-22) Umowy_wod-kan _wniosek o zawarcie umowy _Wspólnota mieszkaniowa
2631 razy pobrano
10 lipca 2024
(IK-42) Umowy_wod-kan_wniosek zmiana okresu rozliczeniowego
2720 razy pobrano
10 lipca 2024

   

  CIEPŁO

  Nazwa
  (IK-18) Umowy_ciepło_wniosek o zawarcie umowy
  1717 razy pobrano
  10 lipca 2024
  (IK-24) Umowy_ciepło_wniosek o zmianę mocy zamowionej
  1823 razy pobrano
  10 lipca 2024
  (IK-25) Umowy_ciepło_wniosek o rozwiązanie umowy
  2579 razy pobrano
  10 lipca 2024
  (IK-26) Umowy_ciepło_wniosek o rozpoczęcie/przerwanie dostaw ciepła
  1897 razy pobrano
  10 lipca 2024

    

   NIECZYSTOŚCI

   Nazwa
   (IK-28) Umowy_nieczystości ciekłe_wniosek o zawarcie umowy
   2366 razy pobrano
   10 lipca 2024

    E-FAKTURA I POWIADOMIENIA

    E-FAKTURA

    Nazwa
    (IK-07) e-faktura_zgoda
    3907 razy pobrano
    10 lipca 2024
    (IK-08) e-faktura_zmiana adresu e-mail
    2122 razy pobrano
    10 lipca 2024
    (IK-09) wycofanie zgody na e-fakturę
    2317 razy pobrano
    10 lipca 2024

      

     POWIADOMIENIA

     Nazwa
     (IK-04) Powiadomienia_zgoda na przesyłanie
     1643 razy pobrano
     10 lipca 2024
     (IK-05) Powiadomienia_zmiana danych
     1177 razy pobrano
     10 lipca 2024
     (IK-06) Powiadomienia_wycofanie zgody
     1779 razy pobrano
     10 lipca 2024

       

      POZOSTAŁE

      Nazwa
      (IK-20) Oświadczenie właściciela nieruchomości
      2023 razy pobrano
      10 lipca 2024
      (IK-21) Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza/ciepłomierza
      2884 razy pobrano
      10 lipca 2024
      e-faktura_regulamin
      1650 razy pobrano
      10 lipca 2024
      Umowy_wod-kan_OWU
      1857 razy pobrano
      10 lipca 2024
       footerwave
       Skip to content