Aktualna taryfa i cennik

dla Klientów usług ciepłowniczych

W rozliczeniach z Odbiorcami stosowane są następujące rodzaje opłat:

Opłaty wytwórcy ciepła

 1. Miesięczna rata za zamówioną moc cieplną
  Opłata stanowi iloczyn mocy cieplnej zamówionej przez Odbiorcę i ceny miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną – opłata jest w stałej wysokości i pobierana w każdym miesiącu.
 2. Opłata za ciepło
  Stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła i ceny ciepła, opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.
 3. Opłata za nośnik ciepła
  Stanowiąca iloczyn dostarczonego nośnika i ceny nośnika. Opłata występuje jedynie w sytuacji uzupełniania ubytków nośnika w instalacji wewnętrznej – ilość nośnika ustala się na podstawie wskazań wodomierza.

Opłaty za usługi przesyłowe (dostarczenia ciepła siecią ciepłowniczą)

 1. Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe
  Stanowiąca iloczyn zamówionej mocy cieplnej i miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. Opłata jest w stałej wysokości i pobierana w każdym miesiącu roku.
 2. Opłata zmienna za usługi przesyłowe
  Stanowiąca iloczyn ilości dostarczonego ciepła i stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej. Opłata ta jest pobierana w każdym miesiącu, w którym wystąpiła dostawa ciepła.

Rozliczenie opłat za ciepło dokonywane jest w 2 fakturach:

I. Opłaty stałe, miesięczne:

a) opłata za moc zamówioną (opłata wytwórcy ciepła),

b) opłata przesyłowa stała (usługa przesyłowa).

 

II. Opłata zmienna miesięczne:

a) opłata za zużyte ciepło (opłata wytwórcy ciepła),

b) opłata przesyłowa zmienna (usługa przesyłowa).

 

Nazwa
ciepło - cenniki 4 maja 2020
ciepło - cenniki 8 stycznia 2020
ciepło - cenniki 8 stycznia 2020
ciepło - cenniki 8 stycznia 2020
ciepło - cenniki 8 stycznia 2020

Grupa taryfowa Wytwarzanie – taryfa Tauron Ciepło Sp. z o.o. Przesył i dystrybucja – taryfa PIM Sp. z o.o.
ceny obowiązują od 01.05.2020 r. ceny obowiązują od 15.01.2020 r.
cena za zamówiona moc cieplną miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną opłata za ciepło Opłata za nośnik ciepła Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe
zł/MW/rok zł/MW/mies. zł/GJ zł/m3 zł/MW/rok zł/MW/mies. zł/GJ
E1 120 957,24 zł 10 079,77 zł 31,12 zł 22,48 zł 41 043,48 zł 3 420,29 zł 17,65 zł
E2 120 957,24 zł 10 079,77 zł 31,12 zł 22,48 zł 22 102,34 zł 1 841,86 zł 13,81 zł
E3 120 957,24 zł 10 079,77 zł 31,12 zł 22,48 zł 36 715,00 zł 3 059,58 zł 18,53 zł

 

Taryfowe grupy odbiorców obejmują:

E1 – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze eksploatowane przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.

E2 – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest siecią ciepłowniczą eksploatowaną przez PIM Sp. z o.o.; nośnik ciepła – gorąca woda.

E3 – Odbiorcy, dla których ciepło wytwarzane przez Tauron Ciepło Sp. z o.o. dostarczane jest poprzez sieć ciepłowniczą oraz węzły cieplne eksploatowany przez PIM; nośnik ciepła – gorąca woda.