Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Najistotniejsze informacje i zmiany od 1 marca 2023 r.:

 • Ustawa obejmuje systemem wsparcia kosztów zarówno wytwarzania, jak i przesyłu i dystrybucji ciepła,
 • dotyczy dostaw ciepła do wskazanych, uprawnionych odbiorców – takich jak gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, a także wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inne podmioty uprawnione, które złożyły stosowne oświadczenia.
 • Nowelizacja ustawy zastępuje poprzedni mechanizm ustalania przez wytwórcę ciepła określonego poziomu cen wytwarzanego ciepła w postaci średnich cen wytwarzanego ciepła z rekompensatą na mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła.
 • Narzędzie maksymalnej ceny stosowane będzie w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 • W dniu 23.02.2023 r. Prezes URE opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła. Jest to wykaz cen za zamówioną moc cieplną, ciepło, nośnik ciepła, stawkę opłat stałych i zmiennych za usługi przesyłowe stosowanych na dzień 30.09.2022 r. powiększone o 40 %. Obwieszczenie Prezesa URE

 

Zgodnie z informacją ceny maksymalne dla dostaw ciepła dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej
Sp. z o.o. wynoszą:

 

Obecnie stosowane w rozliczeniach z odbiorcami ceny:

 

Najkorzystniejszy zestaw cen wprowadzony do rozliczeń od 1.03.2023 r.

 • W rozliczeniach z odbiorcami PIM Sp. z o.o. począwszy od 03.2023 r. zastosuje najniższy możliwy zestaw cen: dla cen wytwarzania (moc, ciepło, nośnik) cenę maksymalną, a dla cen za usługi przesyłowe (opłaty przesyłowe stałe i zmienne) cenę taryfową, gdyż jest ona niższa od ceny maksymalnej wyznaczonej przez URE.
 • Ustawa przewiduje także wypłatę wyrównania dla sprzedawców ciepła, którzy w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., w danym systemie ciepłowniczym, w rozliczeniach z odbiorcami stosowali cenę dostawy ciepła wyższą od maksymalnej ceny dostawy ciepła.
 • PIM Sp. z o.o. w okresie od 1 października do 21 grudnia 2022 nie stosowało ceny dostawy ciepła wyższej od maksymalnej ceny dostawy ciepła.
  Za okres  od 22 grudnia  2022 r. do 28 lutego 2023 r. ,dla uprawnionych odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, PIM Sp. z o.o. dokona korekty rozliczeń, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyrównania od Zarządcy Rozliczeń.
 • Jednocześnie wyjaśniamy, że dokonaliśmy szacunkowych obliczeń, z których wynika, iż dla podmiotów uprawnionych do zastosowania najniższej ceny, koszty ogrzewania ulegną obniżeniu o ok. 11,5%. Wskaźnik ten został wyliczony na podstawie porównania całkowitych kosztów ogrzewania w okresie 12 miesięcy przeliczonych według cen najniższych w stosunku do kosztów obliczonych według cen taryfowych. Obliczenia zostały wykonane w oparciu o zużycie ciepła przez wszystkich Odbiorców PIM Sp. z o.o., a więc wskaźnik obliczony dla pojedynczego Odbiorcy będzie się różnić od podanego powyżej.

 

footerwave
Skip to content