KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW CZECHOWIC-DZIEDZIC – ul. boczna Zamkowej

Informacja o możliwych utrudnieniach

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. boczna Zamkowej

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 08.07.2020r.

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

– w ulicy bocznej Zamkowej od budynku nr 45 do nr 45 B

 

 Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji;

– w razie potrzeby ruch wahadłowy;

– zwężenie jezdni.

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

footerwave
Skip to content