KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: Czechowice-Dziedzice – ul. Lipowska i ul. Zamkowa

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice – ul. Lipowska, Zamkowa

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 29.06-01.07.2023r. (realizacja uzależniona od warunków atmosferycznych).

 

Szczegóły dotyczące prowadzenia robót:

W związku z kończącymi się pracami odtworzeniowymi dróg po budowie kanalizacji i wodociągu realizowanymi w ramach Projektu pn.: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”., Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje, że w dniach 29.06. – 01.07.2023 r. planowane są roboty budowlane związane z odtworzeniem nawierzchni dróg powiatowych tj. ulicy Zamkowej i Lipowskiej.

Planowane prace drogowe obejmują ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej.

 

Prace drogowe prowadzone będą w trzech etapach:

29.06.2023 r. (czwartek) – ul. Zamkowa na odcinku od posesji nr 59 do ulicy Lipowskiej

30.06.2023 r. (piątek) – ul. Lipowska na odcinku od DK1 do ul. Zamkowej,

01.07.2023 r. (sobota) – ul. Lipowska na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Legionów

 

Oprócz wstrzymanego dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ulicy Zamkowej i Lipowskiej, utrudnienia mogą dotyczyć również mieszkańców ulic: Jaskółczej, Słowiczej, Oliwnej, Spółdzielczej, Jaśminowej, Bukowej i Cienistej.

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

Z uwagi na przyjętą technologię prowadzenia robót, minimalizacją ilość miejsc łączeń nawierzchni w celu wydłużenia trwałości wykonywanych prac, w trakcie prowadzenia robót konieczne będzie całkowite zamknięcie ww. dróg dla ruchu kołowego. W trakcie prowadzenia robót nie będzie możliwy dojazd do posesji. Przejazd po wykonanych odcinkach nawierzchni możliwy będzie po zakończeniu ich zagęszczania oraz po ich wystudzeniu (ruch samochodów osobowych możliwy będzie po 2-3 godzinach od zakończenia ww. prac).

 

Prosimy o stosowanie się do wprowadzanej organizacji ruchu i zachowanie szczególnej ostrożności.

Przepraszamy za utrudnienia.

footerwave
Skip to content