Projekt kanalizacyjny ukończony.

Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ukończony, został osiągnięty tak zwany rzeczowy rezultat inwestycji.

Najważniejsze informacje dotyczące efektu finalnego będącego wynikiem kilkuletniej realizacji drugiego etapu kluczowej inwestycji w gminie Czechowice-Dziedzice znajdą Państwo w broszurze informacyjnej.

footerwave
Skip to content