Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na terenie sołectwa Ligota- etap 1

W ramach przedmiotowej inwestycji została przebudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami o łącznej długości 1.151 mb, na sieć z rur PE od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia przy ul. Rolników 29 w Ligocie.

 

Wymiana sieci stalowej na PE spowoduje wydatną poprawę dostarczanej wody w tym rejonie, z kolei nowe przyłącza do budynków zapewnią szczelność i właściwy przepływ wody do ok. 50 mieszkańców sołectwa Ligota.

Przedsięwzięcie było realizowane od października 2016r. do grudnia  2016r.

 

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 315 169,22 zł. Źródłami finansowania zadania były środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 212 874,57 zł.

 

Ligota etap1

footerwave
Skip to content