Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul. Rolników od budynku nr 29 do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie- ETAP 2 i 3

W dniu 13 lipca 2017r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę z firmą AQUA-System Sp. z o.o. z Bielska-Białej, ul. W. Witosa 118.

 

Wykonawca przedmiotowej umowy ma za zadanie wykonać przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Bielskiej od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661, przy ul. Rolników od budynku nr 29 do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie.

 

Etap 1 dotyczy przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na sieć z rur PE od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia przy ul Rolników 29 w Ligocie:

Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na sieć z rur PE będzie przeprowadzona w dwóch etapach:

  • Etap 2– będzie obejmował przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia- działka nr 3788/11 za budynkiem przy ul. Bielskiej 41 w Ligocie;
  • Etap 3– będzie obejmował przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami do komory zakupowej w Mazańcowicach za budynkiem nr 661 do punktu włączenia- działka nr 3788/11 przed budynkiem przy ul. Bielskiej 41 w Ligocie.

Zgodnie z zapisami przedmiot umowy ma zostać wykonany:

  • Etap 3 w terminie do 31.10.2017r.;
  • Etap 2 w terminie od 04.06.2018r. do 21.04.2019r.

Źródłami finansowania zadania są środki własne PIM Sp. z o.o. oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi wystąpią przerwy w dostawie wody oraz utrudnienia w ruchu drogowym, o których będziemy Państwa informować na stronie internetowej www.pim.czechowice-dziedzice.pl i przez system wysyłania sms.

 

Etap 1  stanowił przedmiot odrębnej umowy i dotyczył przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na sieć z rur PE od komory redukcyjnej przy ul. Zabrzeskiej w Ligocie do punktu włączenia przy ul Rolników 29 w Ligocie. Roboty te zostały wykonane w 2016r.

 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.

footerwave
Skip to content