Kariera

Aktualne oferty pracy

Nazwa
Kariera - oferty pracy 2 kwietnia 2020

 

W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji aplikacje (CV i list motywacyjny) powinny zawierać klauzulę o ochronie danych osobowych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej  Sp. z o.o. w Czechowicach-Dz. ul. Szarych Szeregów 2 zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z procesem obecnej oraz przyszłych rekrutacji”.