Cennik badań

w laboratorium PIM Sp. z o.o.

Oferta cenowa dostępna w Laboratorium PIM Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy o możliwości negocjacji ceny w zależności od ilości i częstotliwości zlecanych badań.

 

Pakiet badania ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie oznaczania BZT5, ChZT i zawiesiny ogólnej wynosi 162 zł netto.

 

Wykonujemy kompleksowe badania ścieków z przydomowych oczyszczalni wraz z akredytowanym pobieraniem próbek zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lica 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311.

Badania wykonywane są metodami referencyjnymi określonymi w obowiązujących regulacjach prawnych.

Obowiązujące przepisy (Dz.U. 2019 poz. 1311) w przypadku oczyszczalni o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) poniżej 2000 wymagają pobrania 4 próbek ścieków bytowych w okresie roku.

Jeżeli ścieki spełniają wymagania, w kolejnym roku należy wykonać już tylko 2 pobrania.

W przypadku, gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymagań, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.

 

Koszt pakietu badań wymaganych dla przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie aglomeracji Czechowice-Dziedzice wynosi: 371 zł/netto

(pakiet zawiera badania- BZT5, ChZT, zawiesina og. , azot ogólny, fosfor og.)

Koszt pobierania próbek wraz z transportem wynosi: 60 zł/netto

 

Koszt pakietu badań wymaganych dla przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się poza aglomeracją Czechowic-Dziedzic wynosi: 182 zł/netto (pakiet zawiera badania – BZT5, ChZT, zawiesina og.)

Koszt pobierania próbek wynosi: 40 zł/netto

Koszt transportu: 1,85 zł/km

 

(kliknij na mapę, aby powiększyć)
 

 

Szczegółowe informacje:
tel. 32 215 31 71 wew. 260
email: laboratorium@pim.czechowice-dziedzice.pl

footerwave
Skip to content