Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej Wpc

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 7b ust. 5 pkt 2 – Ustawa z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 266)
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o przedstawia następujące informacje
dotyczące systemu ciepłowniczego:

 

Wartość wskaźników zostały wyliczone w oparciu o dane własne, informacje uzyskane od Przedsiębiorstwa PK „Therma” z Bielska-Białej oraz dostarczone przez dostawcę ciepła Tauron Ciepło Sp. z o.o.

footerwave
Skip to content