Informacje o JRP

Informacje o Jednostce Realizującej Projekt

Zadania JRP

Zadaniem JRP jest przygotowanie, realizacja i rozliczenie przedsięwzięcia.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia Jednostka Realizująca Projekt wykonuje zadania w następującym zakresie:
monitoring rzeczowy i finansowy Projektu;
nadzór nad powołaniem i pracami komisji przetargowych;
opracowywanie treści kontraktów z wykonawcami projektów, robót i usług wykonywanych w ramach Projektu;
prowadzenie bieżącej księgowości finansowej i majątkowej;
wewnętrzna kontrola finansowa w zakresie środków pozostawionych do dyspozycji przy realizacji Projektu;
obsługa administracyjna.

 

 

KIEROWNIK JRP

Z-ca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (DMAO)

Telefon: 32 215 43 40, 32 215 29 56 wew. 180
E-mail: jrp@pim.czechowice-dziedzice.pl

 

 

ZESPÓŁ ds. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH JRP/F

 

Kierownik Zespołu ds. Finansowo – Księgowych
Z-ca Kierownika JRP

Telefon: 32 215 43 40, 32 215 29 56 wew. 160
E-mail: jrp-f@pim.czechowice-dziedzice.pl

 

ZESPÓŁ ds. TECHNICZNYCH JRP/T

 

Kierownik Zespołu ds. technicznych

Telefon: 32 215 31 71, 32 215 21 51, 32 215 33 38, wew. 294
E-mail: jrp-t@pim.czechowice-dziedzice.pl

 

Specjalista ds. technicznych

Telefon: 32 215 31 71, 32 215 21 51, 32 215 33 38, wew. 294
E-mail: jrp-t@pim.czechowice-dziedzice.pl

 

 

ZESPÓŁ ds. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH JRP/O

 

Specjalista ds. administracji

Telefon: 32 215 43 40, 32 215 29 56, wew. 129
E-mail: zp@pim.czechowice-dziedzice.pl

footerwave
Skip to content