Informacja i promocja Projektu

Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2

MEDIA

Nazwa
media 19 września 2019
media 18 listopada 2021
media 19 października 2021
media 14 listopada 2022
media 19 stycznia 2023

   

   

  KONFERENCJA NA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

  Broszura informacyjna (plik PDF)

   

  Konferencja - zdj. 1
  Konferencja - zdj. 2
  Konferencja - zdj. 3

   

  TABLICE INFORMACYJNE

  footerwave
  Skip to content