Czy wiesz, że:

 • woda pokrywa ok. 70% powierzchni globu, jest to jednak w większości woda słona,
 • głównym źródłem zaopatrzenia ludzi w wodę są wody powierzchniowe, przede wszystkim wody płynące oraz wody podziemne, zalegające w płytkich warstwach geologicznych – stanowią one jedynie ok. 1% wody na ziemi,
 • 88% słodkich zasobów wody na ziemi stanowią lodowce,
 • dziennie człowiek zużywa średnio 110 l wody, przy czym do celów konsumpcyjnych jedynie 2,5-3 l,
 • zużycie wody zwiększyło się w ciągu ostatnich kilku lat dwukrotnie. W wyniku tego zasoby źródeł podziemnych zmniejszają się szybciej niż odnawiają (przeciętny Brytyjczyk zużywa dziennie 200 litrów wody, Amerykanin – 500, a Somalijczyk ok. 10. Dziecko urodzone w kraju rozwiniętym spożywa 30-50 razy więcej wody niż dziecko z kraju rozwijającego się),
 • wymiana wody w lodowcu trwa 5000 lat, a w atmosferze zaledwie 30-40 dni,
 • 1/3 ludzi żyje w krajach, które cierpią na niedostatek wody. Za kilkanaście lat tylko 1/3 ludzi będzie mieszkała w krajach, które mają jej pod dostatkiem.

Trochę statystyki:

 • średnia czteroosobowa rodzina zużywa blisko pół tony wody dziennie (około 500 litrów) i taką samą ilość jedno mieszkanie produkuje ścieków;
 • uszkodzona spłuczka w ubikacji może spowodować stratę aż 315 m3 wody w ciągu roku ,
 • 15 litrów wody wypływa z całkowicie odkręconego kranu w ciągu 1 minuty, a tyle trwa umycie dwu – trzech talerzy pod bieżącą wodą,
 • 20 litrów wody wycieka w ciągu doby z nieszczelnego kranu w tempie dwóch kropli na sekundę.

Przykładowe ilości zużycia wody:

 • kąpiel w wannie: 100 litrów,
 • prysznic: 30-100 litrów,
 • spłukanie toalety: 6-10 litrów,
 • umycie rąk i twarzy: 10 litrów,
 • jedno pranie w pralce automatycznej: 60 litrów,
 • mycie naczyń przez 15 min pod bieżącą wodą: 200 litrów.
footerwave
Skip to content