Zmiana danych Odbiorcy usług

zawartych w umowie z PIM Sp. z o.o.

Osoba lub firma będąca stroną umowy zobowiązana jest powiadomić PIM Sp. z o.o. o zmianie swoich danych a w szczególności:

  • zmianie adresu doręczenia faktur i korespondencji,
  • zmianie adresu zamieszkania lub adresu siedziby,
  • zmianie nazwiska lub nazwy,
  • zmianie zarządcy

W celu dokonania zmiany danych Odbiorca usług powinien wystąpić do PIM Sp. z o.o w wnioskiem nr IK-2

footerwave
Skip to content