Wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą

zasady wymiany i eksploatacji

Tanie podlewanie!
Załóż/Zainwestuj w wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą !

Czym dokładnie jest wodomierz na wodę bezpowrotnie zużytą?

Woda, którą wykorzystujemy np. do podlewania trawnika, to tzw. woda bezpowrotnie zużywana. Oznacza to, że nie można jej w żaden sposób odzyskać, oczyścić i ponownie wykorzystać, bo nie jest odprowadzana do kanalizacji w formie ścieków.

Dla wodomierza nie ma to jednak znaczenia. Nalicza on zużycie wody bez względu na to, gdzie ostatecznie trafia – do ziemi czy do kanalizacji. Efekt jest taki, że właściciele domów podlewający ogródki płacą za ilość ścieków równą  każdemu m3 pobranej wody, choć w całkowitym bilansie zużycia znajduje się też woda bezpowrotnie zużyta.

W takiej sytuacji możliwe, jest założenie podlicznika wody bezpowrotnie zużytej. Podlicznik to po prostu drugi wodomierz, który ma na celu określenie ilości wody zużytej na cele inne niż bytowo-gospodarcze tj.: ogrodnicze, rolne, produkcyjne/ technologiczne, hodowlane lub inne. Aby określić ilość powstających ścieków na danym obiekcie należy od wskazań wodomierza głównego odliczyć wskazanie dodatkowego podlicznika. Z różnicy wskazań tych wodomierzy naliczana będzie opłata za odprowadzanie ścieków.

 

Czy to się opłaca?

Jednak przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza mierzącego ilość bezpowrotnie zużywanej wody należy dokładne przeanalizować koszty związane z jego montażem oraz korzyści wynikające z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. Warto zwrócić uwagę na to, że montaż wodomierza dodatkowego może przynieść zakładane efekty wyłącznie, gdy ilość wody bezpowrotnie zużywanej będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści wynikające z jego posiadania.

 

Co robić ?

Sposób postępowania w celu zamontowania tego typu instalacji:

ETAP 1. Należy wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych podlicznika wody bezpowrotnie zużytej (IK-14).

Warunki techniczne są dokumentem określającym, na jakich zasadach możliwy jest montaż wodomierza.

Gotowy druk wniosku dostępny jest TUTAJ

ETAP 2.  Po weryfikacji wniosku Inwestor zostaje powiadomiony telefonicznie o fakcie wydania warunków technicznych oraz możliwości odbioru dokumentów. Odbiór dokumentów odbywa się osobiście w siedzibie PIM. Za wydanie warunków technicznych pobierana jest opłata zgodna z cennikiem opłat. Warunki techniczne wydawane są w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 ETAP 3. Wykonanie instalacji wodomierzowej wraz z armaturą towarzyszącą odbywa się własnym staraniem oraz na własny koszt Inwestora. Do warunków technicznych dołączony zostaje schemat (rys. 1), według którego należy wykonać węzeł wodomierzowy.

Ten schemat, jak również pozostałe najczęściej występujące pytania znajdują się w dziale FAQ. Zachęcamy do jego sprawdzenia.

 

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji są następujące:

 • podlicznik trwale przymocowany do ściany na konsoli należy montować w pozycji poziomej, zegarem skierowanym do góry,
 • kurek spustowy instalacji należy wyprowadzić poza budynek, a wodomierz zamontować wewnątrz budynku ( pobór wody ma miejsce tylko na zewnątrz obiektu),
 • wodomierz musi mieć ważną cechę legalizacyjną,
 • wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności przyłącza,
 • wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową podaną przez producenta wodomierza,
 • dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.

 

ETAP 4. Po wykonaniu prac montażowych należy zgłosić ten fakt  do  Biura Technicznej Obsługi Klienta w celu wykonania przez Pracowników PIM plombowania i odbioru technicznego wodomierza. Za odbiór i plombowanie pobierana jest oplata zgodnie z cennikiem opłat. 

Warto pamiętać, że ważność cech legalizacyjnych wodomierza dodatkowego wynosi 5 lat, po upływie, których należy wodomierz wymienić na nowy lub wykonać jego ponowną legalizację na koszt własny.

 

Co dalej ?

Podaj odczyt stanu wodomierza!

Rozliczenia w ilości odprowadzanych ścieków ilości bezpowrotnie zużytej wody dokonywane są na podstawie podawanych przez Klienta wskazań podlicznika.

Podawanie odczytów bieżących, należy wykonywać do końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce pobór wody bezpowrotnie zużytej.  Podany odczyt będzie wówczas podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej w danym okresie rozliczeniowym.

Podanie odczytu może być dokonane poprzez:

 • wypełnienie formularza na stronie internetowej PIM – zakładka Dla Klienta / Podaj stan wodomierza/ Wodomierz     wody bezpowrotnie zużytej/,
 • e-mailowo na adres: sprzedaz@pim.czechowice-dziedzice.pl
 • telefonicznie dzwoniąc pod numer 32 215 43 40 wew.141-143
 • osobiście w Dziale Sprzedaży i Umów.

W przypadku niepodawania wskazań podlicznika, przyjmowany będzie stan zużycia „0”, a rozliczenie bezpowrotnie zużytej wody zostanie dokonane kompleksowo za okres roczny po odczycie kontrolnym pracownika PIM, w najbliższym po odczycie okresie rozliczeniowym.

Wodomierze na bezpowrotnie zużytą wodę są odczytywane przez PIM tylko kontrolnie, jeden raz w roku kalendarzowym. Dokonane odczyty są  weryfikowane z aktualnym stanem podanym przez Klienta indywidulanie i ewentualne różnice są rozliczone z najbliższą wystawioną fakturą za odprowadzone ścieki.

Co jeszcze warto wiedzieć ?

 1. Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, gdy wodomierz posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną.
 2. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem.
 3. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik nastąpi w przypadku:
 • stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,
 • uszkodzenia wodomierza, modułu radiowego, plomb lub cech legalizacyjnych,
 • dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej,
 • upływu okresu cechy legalizacyjnej i braku ponownej legalizacji.

Istnieje możliwość dokonywania odczytów podliczników przez PIM, ale tylko w systemie radiowym. Koniecznym jest wówczas wyposażenie punktów poboru w odpowiednie nakładki radiowe, których warunki techniczne określa nasze Przedsiębiorstwo. Koszt zakupu, montażu, utrzymania i legalizacji oprzyrządowania ponosi Klient.

 

Cennik podłączenia podlicznika

footerwave
Skip to content