INFORMACJA: UZGODNIENIA TERENOWE DOT. PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Informujemy, że od dnia 17.01.2022 r. rozpoczynamy kolejny etap uzgodnień terenowych związanych z przyłączeniem się do nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. W styczniu i w lutym uzgodnienia te będą prowadzone u mieszkańców ul. Grabowiec i Wierzbowa w Czechowicach-Dziedzicach.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: CZECHOWICE-DZIEDZICE – Ul. Cienista

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Cienista

Przewidywany okres prowadzenia robót: od 10.01.2022r.  

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice Dziedzice ul. Cienista (od skrzyżowania z ul. Lipowską do budynku nr 58) 

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w razie potrzeby ruch wahadłowy

– zwężenie jezdni

 

Mapa poglądowa – ul. Cienista

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

 

footerwave
Skip to content