Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach-etap II

W dniu 8 sierpnia 2016 r. została podpisana umowa przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach na wykonanie przebudowy magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN 250 na odcinku od komory przy ul. Bachorek do komory przy ul. Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach – etap II.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo RURBET Sp. z o.o. Brzezie, ul. Wspólna 2, Dobrzeń Wielki.

 

Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres robót w terminie do końca września 2016 r.

 

Przedmiotowa inwestycja została zaplanowana w dwóch etapach. Pierwszy etap został wykonany w 2015r. i obejmował przebudowę magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od ul. Bachorek do komory przy ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach, w obecnym drugim etapie zostanie przebudowana magistralna sieć ciepłownicza od ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach do komory przy ul. Asnyka.

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej ma na celu wyeliminowanie licznych awarii występujących na w/w odcinkach oraz zapewnienie właściwej eksploatacji.

 

W związku z powyższym uprzejmie informujemy mieszkańców, iż w czasie prowadzenia prac budowlanych w m-cu sierpniu br., wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.

Rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach

W dniu 1 sierpnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach podpisało umowę na wykonanie rozbudowy wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej przy ul. Kopcia do komory ciepłowniczej przy ul. Mickiewicza/Konopnickiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Wykonawcą przedmiotowych robót jest firma BUDSPAW Świątek, Pustelnik i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Kraszewskiego 33 w Czechowicach Dziedzicach.

 

Zgodnie z zapisami umowy cały zakres robót ma zostać wykonany do końca m-ca sierpnia 2016r.

 

W związku z wykonywanymi pracami budowlanymi nie powinny występować utrudnienia w ruchu drogowym.

Oferta sprzedaży – ładowarka

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sprzeda:

 

Ładowarkę ZL30G rok prod. 2008 – szt. 1 – cena 100 000 zł.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Kierownikiem oczyszczalni

pod nr tel. (32) 215 31 71.

 

Prosimy o przesyłanie ofert na adres: pim@pim.czechowice-dziedzice.pl

Sprzedający zastrzega możliwość odstąpienia od sprzedaży części sprzętu, w przypadku pozyskania ofert cenowych znacznie niższych niż wartość rynkowa.

footerwave
Skip to content