KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW: CZECHOWICE-DZIEDZICE – UL. LIPOWSKA

Informujemy o przewidywanych utrudnieniach:

Miejsce prowadzenia robót: Czechowice-Dziedzice –ul. Lipowska

Przewidywany okres prowadzenia robót: 2 m-ce od 04.10.2021r. 

 

Szczegółowe miejsca prowadzenia robót:

Czechowice Dziedzice, ul. Lipowska (od skrzyżowania z ul. Zamkową do budynku przy ul. Lipowskiej 31).

 

Przewidywane utrudnienia w ruchu drogowym:

– utrudniony dojazd do posesji

– w razie potrzeby ruch wahadłowy

– zwężenie jezdni

– wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

 

Godziny prowadzenia robót 7:00 – 17:00.

 

Powyższe roboty budowlano-montażowe związane są z budową kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

UWAGA: przerwa w dostawie wody – Zabrzeg

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,
że w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody
w Zabrzegu przy ul. Mostowej, Świerklocz, Broniewskiego, Korfantego, Jabłoniowej, Brzoskwiniowej, Orzechowej i Śliwkowej.

dnia 29.09.2021 roku w godzinach od 930 do 1300.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice

Dnia 28 września 2021r. nasze Przedsiębiorstwo podpisało umowę z Panem Dominikiem Kawalerek,
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Dominik Kawalerek Firma Usługowa z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, na wykonanie zadania pn.:

„Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Czechowice- Dziedzice”.

 

Wykonawca został wyłoniony po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na  dostawy, usługi  i  roboty  budowlane  obowiązującego  w  Przedsiębiorstwie  Inżynierii Miejskiej Spółka  z o.o.  w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Zakres Przedmiotu Umowy obejmuje:

  1. budowę przyłączy nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z odtworzeniem i uporządkowaniem terenu, na którym budowa będzie prowadzona,
  2. podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,
  3. geodezyjne wyznaczenie przyłączy w przypadkach, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa,
  4. wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 listopad 2021r. 

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Planowane odtworzenia nawierzchni

Uprzejmie informujemy o przystąpieniu przez Wykonawcę do długo oczekiwanych przez nas robót odtworzeniowych nawierzchni dróg.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram przekazany nam przez Wykonawcę Kontraktu IV Część 2
realizowanego w ramach Projektu pn: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

Harmonogram w trakcie aktualizacji

UWAGA! Przerwa w dostawie wody – Ligota ul. Księża Grobel

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,
że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w Ligocie przy ul. Księża Grobel.

dnia 22.09.2021 roku w godzinach od 900 do 1230.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

UWAGA! Przerwa w dostawie wody w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zajęczej

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,
że w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Zajęczej.

dnia 20.09.2021 roku w godzinach od 1000 do 1300.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

footerwave
Skip to content