UWAGA – przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej w Czechowicach-Dziedzicach

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,
że w związku z zakończeniem prac remontowych u Wytwórcy ciepła i z przełączeniem z zastępczego układu zasilania
nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej dla odbiorców na terenie Czechowic-Dziedzic

dnia 17.07.2023 r.

 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

AWARIA na sieci wodociągowej w Bronowie oraz Ligocie przy ul. Bronowskiej, Wspólnej, Spadzistej oraz Na Łuku 13.07.2023 r.

UWAGA AWARIA – przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ na sieci wodociągowej nastąpi przerwa

w dostawie wody w Bronowie oraz Ligocie przy ul. Bronowskiej, Wspólnej, Spadzistej

oraz Na Łuku

dnia 13.07.2022 roku w godzinach od 13:00 do 19:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie wody w Ligocie w dn. 12.07.2023 r.

UWAGA AWARIA – przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ na sieci wodociągowej

nastąpi przerwa w dostawie wody w Ligocie przy ul. Ligockiej

dnia 12.07.2022 roku w godzinach od 8:30 do 13:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przypomnienie o zakazie odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z art. 9. 1. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

W związku z powyższym, informujemy Właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej, że prowadzimy regularne kontrole eksploatowanych przez nas sieci.

Jeżeli podczas kontroli prowadzonych przez nasze Przedsiębiorstwo zostanie stwierdzone odprowadzanie wód opadowych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej, Właściciel nieruchomości może zostać ukarany zgodnie z art. 28 ust. 4a wyżej wymienionej ustawy.

footerwave
Skip to content