UWAGA: wymiana wodomierzy

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,
że w związku z kończącym się okresem legalizacji wodomierzy będących naszą własnością
rozpoczynamy wymianę na nowe na terenie sołectw: Bronowa, Ligoty, Zabrzega
oraz w rejonie Podraj w Czechowicach-Dziedzicach.

 

Harmonogram wymiany wodomierzy w 2024 r.

Miejscowość Czas rozpoczęcia wymiany Czas zakończenia wymiany
Zabrzeg 06.05.2024 r. 31.10.2024 r.

 

Informacje związane z wymianą udzielane są pod tel. 601 874 146.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

przerwa w dostawie wody w Zabrzegu w dn. 29.04.2024 r ul. Do Zapory, Spacerowa, Gazdy, Lisia, Jelenia, ks. Janoszka, ks. Londzina, Pytla oraz Pod Jazem

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa

w dostawie wody w Zabrzegu przy ul. Do Zapory, Spacerowej, Gazdy, Lisiej, Jeleniej, ks. Janoszka, ks. Londzina, Pytla

oraz Pod Jazem

dnia 29.04.2024 roku w godzinach od 900 do 1300.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

POZYTYWNY WYNIK KONTROLI NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

W wyniku realizacji Projektu „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2”, została wybudowana kanalizacja sanitarna o długości 59,2 km (PIM) oraz sieć wodociągowa o długości 25,3 km (PWiK). Powstała infrastruktura przyczynia się do poprawy standardu i jakości życia mieszkańców naszej gminy oraz ochrony środowiska naturalnego.

Zwieńczeniem realizacji Przedsięwzięcia jest pozytywny wynik kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakresie wykorzystania środków zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00. Kontrola na miejscu została przeprowadzona w dniach 11.03.2024r. – 15.03.2024r. natomiast czynności kontrolne zostały ostatecznie zakończone w dniu 05.04.2024r.

Kontrolujący na podstawie dokonanych czynności kontrolnych nie stwierdzili podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości, uchybień oraz zagrożeń w badanym zakresie. Zespół Kontrolujący nie wniósł uwag do żadnego z kontrolowanych obszarów oraz nie sformułował zaleceń pokontrolnych.

Cieszy zatem fakt, że kontrola zakończyła się pozytywnym wynikiem, gdyż jest to warunek zapewniający przekazanie płatności końcowej w wysokości 3,4 mln złotych na rzecz Beneficjenta (PIM+PWiK).

 

Zwieńczeniem sukcesu, jakim jest niewątpliwie zrealizowanie Projektu, będzie osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez podłączenie do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej do końca 2024r. 4 500 osób.

AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ w Zabrzegu przy ul. Objazdowej od nr 54 do nr 22, Kwiatowej i Makowej.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ nastąpi przerwa

w dostawie wody w Zabrzegu przy ul. Objazdowej od nr 54 do nr 22, Kwiatowej i Makowej.

dnia 25.04.2024 roku w godzinach od 900 do 1300.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

AWARIA na sieci wodociągowej w Zabrzegu przy ul. Zakole, Wiosennej , Letniej, Jesiennej, Zimowej, Jutrzenki, Stadionowej od nr 28 do 66

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ  NA SIECI WODOCIĄGOWEJ nastąpi przerwa

w dostawie wody w Zabrzegu przy ul. Zakole, Wiosennej , Letniej, Jesiennej, Zimowej, Jutrzenki,

Stadionowej od nr 28 do 66  

dnia 08.04.2023 roku w godzinach od 945 do 1400.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

footerwave
Skip to content