Jak dbać o przyłącze wodociągowe zimą?

Gdy temperatura powietrza spada poniżej 0 stopnia C, należy:

  • Uzupełnić powybijane szyby,
  • Zamykać i uszczelnić okna oraz drzwi,
  • Ocieplić odcinek przyłącza i wodomierz znajdujący się w nieogrzewanym pomieszczeniu,
  • Ocieplić wodomierz w studzience wodomierzowej,
  • Podnieść temperaturę w pomieszczeniu, w którym znajduje się wodomierz główny.

Gdy  przyłącze już zamarznie, jedynym sposobem samodzielnego rozmrożenia jest  podniesienie temperatury w pomieszczeniu, gdzie znajduje się wodomierz  główny. Nie należy natomiast rozmrażać przyłącza otwartym ogniem, prądem  itp.

Przypominamy  również, iż w sytuacji dużych opadów śniegu, przy odśnieżaniu chodników  należy zwrócić uwagę, aby nie zasypywać pokryw, kratek deszczowych oraz  studni rewizyjnych.

Nieprzestrzeganie  ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne.

Koszt  usunięcia tak powstałych uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu  ponoszą właściciele lub osoby działające w ich imieniu.

Projekt kanalizacyjny ukończony.

Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ukończony, został osiągnięty tak zwany rzeczowy rezultat inwestycji.

Najważniejsze informacje dotyczące efektu finalnego będącego wynikiem kilkuletniej realizacji drugiego etapu kluczowej inwestycji w gminie Czechowice-Dziedzice znajdą Państwo w broszurze informacyjnej.

AWARIA na sieci wodociągowej w Ligocie przy ul. Bory i Koło dn. 29.11.2023 r.

UWAGA: przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ nastąpi przerwa

w dostawie wody w Ligocie przy ul. Koło i Bory

dnia 29.11.2023 roku w godzinach od 800 do 1400.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

AWARIA na sieci wodociągowej w w Zabrzegu przy ul. Maciejowickiej, Majowej, Ozaista, Stadionowej od nr 2 do nr 28

UWAGA: przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje,

że w związku z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ nastąpi przerwa

w dostawie wody w Zabrzegu przy ul. Maciejowickiej, Majowej, Ozaistej, Stadionowej od nr 2 do nr 28

dnia 22.11.2023 roku w godzinach od 1000 do 1300.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

AWARIA na sieci ciepłowniczej – Czechowice-Dziedzice ul. Polna, Łagodna, Michałowicza, Wyspiańskiego, Szkolna, Tetmajera, Krzanowskiego i Asnyka.

UWAGA AWARIA – przerwa w dostawie ciepłej wody użytkowej oraz ciepła dla potrzeb ogrzewania

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa

w dostawie ciepłej wody użytkowej oraz ciepła do potrzeb ogrzewania dla odbiorców z północnej części miasta w granicach                       ul. Polna, Łagodna, Michałowicza, Wyspiańskiego, Szkolna, Tetmajera, Krzanowskiego i Asnyka.  

dnia 16.11.2023 r.

Szacowany czas usunięcia awarii – do godz. 18:00.

 

Trwają prace związane z koniecznością przywrócenia dostaw ciepła.

 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

footerwave
Skip to content