Nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Szanowni Państwo,

Informujemy, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach została  zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Czechowice-Dziedzice oraz Jasienica, na okres 3 lat. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 14.05.2024 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. wystąpiło z wnioskiem do PGW Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice oraz gminy Jasienica na następny okres 3 lat.
Nowa Taryfa wprowadza wzrost cen, który jest niezbędny w celu konieczności utrzymania pewności i ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy Czechowice-Dziedzice.

 

Potrzeba wprowadzenia wzrostu cen w nowej Taryfie podyktowana jest m.in.:

  1. podwyżką o 33% ceny zakupu 1 m³ wody od dostawcy hurtowego w porównaniu do roku 2020,
  2. wzrostem ceny zakupu energii elektrycznej o 131% w porównaniu do roku 2020,
  3. wzrostem rzeczywistej inflacji za lata 2020-2023 sumarycznie o 34,30%, przy kalkulowanym w taryfie na okres 2020-2024 referencyjnym wskaźnikiem inflacji ogłoszonym przez Prezesa GUS wynoszącym 2,30%,
  4. wzrostem o ponad 12% kosztów zagospodarowania odpadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków,
  5. znaczącym wzrostem cen materiałów technologicznych i usług niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Spółki o ponad 30%,
  6. wzrost kosztów podatkowych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i modernizacją sieci wodociągowej o 34%,
  7. koniecznością wzrostu kosztów pracowniczych podyktowanych warunkami rynkowymi (wzrost płacy minimalnej).

 

W okresie obowiązywania poprzedniej taryfy w latach 2020 – 2024 nasza Spółka nie wystąpiła, tak jak to czyniły inne przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, o skrócenie obowiązującej taryfy w celu jej podwyższenia, ale do końca tego okresu taryfowego wzięliśmy na siebie ciężar związany z niepokrytymi przez wpłaty wzrostami kosztów.

 

Przykładowe wyliczenie skutków zmiany wysokości cen i opłat za wodę i ścieki w pierwszym okresie taryfowym dla 4-osobowej rodziny – przy średnim statystycznym zużyciu na osobę 80 litrów wody i ścieków na dobę (tj. 9,6 m³ miesięcznie) – wskazuje na jej wzrost o kwotę 25,34 zł brutto na miesiąc. Do kwoty tej należy doliczyć opłatę abonamentową wybieraną z dostępnych rozwiązań przez Klienta. Najbardziej optymalna jest opłata abonamentowa za dwumiesięczny okres rozliczeniowy z e-fakturą wynosząca 9,72 zł brutto/miesiąc. Łączny miesięczny koszt brutto w oparciu o nowe ceny i stawki opłat wyniesie 228,50 zł, gdzie w odniesieniu do poprzedniej taryfy wynoszącej 196,58 zł skutkuje wzrostem o 31,92 zł na miesiąc.

 

W zakresie opłat abonamentowych zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości otrzymywania e-faktur drogą elektroniczną. Cieszymy się, że taką formę rozliczeń wybrało już ponad 52% naszych Klientów.

 

Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy opublikowana jest na stronie internetowej:
https://pim-czdz.pl/strefa-klienta/dla-klienta-wodkan/cenniki-wodkan/

AWARIA na sieci wodociągowej w Ligocie ul. Graniczna i w Bronowie ul. Graniczna, Zaciszna i Pszczelarska

UWAGA AWARIA – przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z AWARIĄ NA SIECI WODOCIĄGOWEJ nastąpi przerwa

w dostawie wody  

w Ligocie przy ul. Granicznej oraz w Bronowie przy ul. Granicznej, Zacisze i Pszczelarskiej

dnia 22.05.2024 roku w godzinach od 12:20 do 17:00.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

 

Przerwa w dostawie wody w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mazańcowickiej od nr 120 do nr 181 i ul. Potocznej od nr 42 do nr 48 dnia 13.05.2024

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach – Dziedzicach informuje, że w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody

w Czechowicach-Dziedzicach  przy ul. Mazańcowickiej od nr 120 do nr 181   i   ul. Potocznej od nr 42 do nr 48

dnia 13.05.2024 roku w godzinach od 900 do 1400.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

footerwave
Skip to content